00 800 67 89 10 11

13. říjen 2016 00:00 - 31.12.2017 00:00 | Pardubice

Granty EU na SPŠE

Střední průmyslová škola elektrotechnická a vyšší odborná škola Pardubice získala dva granty EU - Erasmus+ KA 2 - 3D techniky a Erasmus+ KA 2 - Školní TV zprávy!

Střední průmyslová škola elektrotechnická a vyšší odborná škola Pardubice získala dva granty EU - Erasmus+ KA 2, školní vzdělávání na realizaci projektů "3D techniky" a "Školní TV zprávy".

Cílem projektů je zkvalitnění a inovace odborné i jazykové přípravy žáků. Významná bude popularizace technického vzdělávání a činnosti školy. Podstatnou část projektů tvoří pracovně-studijní pobyty v pěti partnerských školách, které umožní vzájemnou výměnu zkušeností z využívání moderních metod odborné přípravy formou spolupráce žáků ve smíšených mezinárodních týmech a metodických seminářů učitelů.

V rámci projektu "3D techniky" se účastníci naučí sestavit 3D tiskárnu, získají znalosti základů 3D modelování. V průběhu projektu vymodelují a sestaví nejméně tři školní pomůcky. Uskuteční se také týdenní studijní pobyty v partnerských technických školách - ve švédském Vaggerydu, slovenském Prešově, francouzském Grenoblu a na závěr přijedou všechny týmy do Pardubic. Kromě učení a tvorby modelů se žáci i učitelé seznámí s činností škol i kulturními památkami v místě působnosti školy. Součástí programu je i lekce, během které se naučí nejdůležitější výrazy v jazyce hostitelů. Vytvořené pomůcky budou s informačním textem uveřejněny na společeném webu partnerů a tím zpřístupněny široké veřejnosti. O každém pobytu bude utvořeno video zachycující zajímavé poznatky tak, aby se s nimi mohl seznámit každý zájemce. V plánu je i tvorba instruktážního videa o sestavování 3D tiskárny a e-learningového programu pro vyučování 3DT.


V prosinci 2016 navštívilo 8 studentů 3. a 4. ročníku SPŠE švédskou školu FENIX. Výjezd byl financován z projektu Evropské unie (ERASMUS + KA). Podrobné informace o pobytu (včetně zajímavých fotografiích) naleznete v příloze této zprávy.


Cílem projektu "Školní TV zprávy" je naučit účastníky vytvářet kvalitní videa se zvukovým záznamem včetně rozhovorů, animací a dalších technik. Účastníci vytvoří 3 vydání zpráv, která budou seznamovat s akcemi školy, s vyučováním jednotlivých předmětů. Každé vydání bude obsahovat "okénko" jednoho z partnerů, seznamující s jeho školou. Studijní pobyty se uskuteční v technických školách v rumunském Bacau, v maďarském Ceglodě a závěrečné setkání je plánováno do Pardubic. Účastníci každého setkání budou absolvovat poznávací zájezd v okolí navštívené školy, seznámí se s metodami odborné přípravy a v následujících dnech vytvoří v mezinárodních týmech video o získaných poznatcích. I oni budou absolvovat výuku jazyka navštívené země. Součástí projektu je i natočení instruktážního videa o tvorbě/funkci digitální nebo robotické školní pomůcky a e-l programu pro vyučování tvorby videa.

Výsledky projektů budou prezentovány široké veřejnosti formou videí i záznamů o realizaci. Zveřejňovány budou nejen na webech projektů, ale také na webových stránkách SPŠE. Další informace budou předávány rovněž na setkáních pracovníků školy, SRPŠ, DOD, technických akcích města i při návštěvách ZŠ formou prezentací. K propagaci obou projektů budou využity články, panely, nástěnky a plakáty.

Školním koordinátorem projektů je Mgr. Jana Binarová.